logo cestovní agentury David

Pojištění v zahraničí

Pro naše klienty nabízíme různé druhy a kombinace pojištění v zahraničí: léčebné výlohy, asistenční služby, repatriace, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnostivarianta 1
plnění do výše 1,5 milionu, pojištění léčebných výloh, asistenční služby, repatriace
Částka pro dospělou osobu na osobu a den 20Kč, junior (6-18 let) 10Kč, senior (70 let a více) 40Kč, baby (do 6 let) 0Kč


varianta 2
pojištění léčebných výloh, asistenční služby, repatriace: plnění do výše 1,5 milionu úrazové pojištění: smrt následkem úrazu 100000Kč,
trvalé následky úrazu 200000Kč,
tělesné poškození způsobené úrazem 25000Kč
pojištění zavazadel 15000Kč
pojištění odpovědnosti: za škodu na zdraví a životě 2000000Kč, na věci 1000000Kč, jiná majetková škoda 500000Kč
Částka pro dospělou osobu na osobu a den 36Kč, junior (6-18 let) 18Kč, senior (70 let a více) 54Kč, baby (do 6 let) 0Kč


varianta 3
plnění do výše 3 miliony, pojištění léčebných výloh, asistenční služby, repatriace Částka pro dospělou osobu na osobu a den 30Kč, junior (6-18 let) 15Kč, senior (70 let a více) 60Kč, baby (do 6 let) 0Kč


varianta 4
pojištění léčebných výloh, asistenční služby, repatriace: plnění do výše 3 miliony
úrazové pojištění: smrt následkem úrazu 200000Kč,
trvalé následky úrazu 400000Kč,
tělesné poškození způsobené úrazem 50000Kč
pojištění zavazadel 30000Kč
pojištění odpovědnosti: za škodu na zdraví a životě 3000000Kč, na věci 1500000Kč, jiná majetková škoda 750000Kč
Částka pro dospělou osobu na osobu a den 54Kč, junior (6-18 let) 27Kč, senior (70 let a více) 81Kč, baby (do 6 let) 0Kč


Za dítě ve věku do 6 let, které cestuje společně alespoň s 1 dospělou osobou, je pojistné zahrnuto v pojistném dospělé osoby.

Podrobnější informace o pojištění poskytneme při uzavírání pojistky.Pojištění v zahraničí je velmi důležitou věcí a v žádném případě nedoporučujeme opustit naše území bez uzavření pojistné smlouvy, ať je to již jakákoliv pojišťovna, která tyto služby poskytuje.